Reparaties

Reparatie

Havé-Digitap regelt de reparaties voor alle door haar geleverde producten, volgens de door de fabrikant vastgestelde normen voor garantie. U krijgt de zekerheid dat de aan ons toegeleverde onderdelen of instrumenten worden onderhouden of gerepareerd door de fabrikant.

U kunt een reparatieverzoek indienen bij onze afdeling Verkoop. Als u niet in aanmerking komt voor garantie, ontvangt u voorafgaande aan de reparatie een prijsindicatie. Na uw schriftelijke goedkeuring wordt uw reparatieverzoek uitgevoerd. Indien geen reparatie meer mogelijk is, zullen wij u een voorstel voor vervanging doen.

Wilt u een reparatieverzoek indienen of meer informatie over reparaties, bel: +31 (0)184 642 343 of mail naar info@have-digitap.nl. Wij staan graag voor u klaar.