Kalibratie

Kalibratie

Een periodieke kalibratie is van belang om de nauwkeurigheid van uw test- en meetinstrument(en) te kunnen garanderen. Uw test- of meetinstrument wordt getest n.a.v. de specificaties waaraan het moet voldoen. Tevens wordt het instrument zo precies mogelijk afgeregeld. Daarnaast wordt het instrument onderhouden, bekeken op gebreken en indien nodig worden de vitale onderdelen gereinigd. Bij instrumenten die een netsnoer bevatten wordt ook een NEN3140 test uitgevoerd.

Van de kalibratie wordt altijd een certificaat uitgereikt waarop de herleidbaarheid is aangegeven naar nationale standaarden. Het instrument wordt voorzien van een sticker waarop duidelijk is of het instrument voldoet aan zijn specificaties en wanneer het voor herkalibratie in aanmerking komt.

Uw test- en meetinstrumenten worden gekalibreerd in het merkonafhankelijk kalibratiecentrum van ons zusterbedrijf Air-Parts. Dit kalibratiecentrum is in staat om alle voorkomende test- en meetinstrumenten te kalibreren. Voor grotere aantallen instrumenten kunt u een contract afsluiten.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden voor kalibreren aan:

  • Kalibratie met meetgegevens:
    Kalibratie van het instrument waarbij het instrument wordt voorzien van een sticker; een certificaat van herleidbaarheid en de meetgegevens (kalibratiegegevens) worden meegeleverd.
  • Kalibratie 'as-found/as-left':
    Kalibratie van het instrument waarbij het instrument wordt voorzien van een sticker; een certificaat van herleidbaarheid en de meetgegevens (kalibratiegegevens) van voor en na de kalibratie worden meegeleverd. Dit wordt 'as-found' en 'as-left' genoemd.
  • Kalibratie met RvA accreditatie
    Dit is de meest uitgebreide vorm van kalibreren. Dit wordt toegepast voor instrumenten die worden gebruikt voor nauwkeurige verificatie of inregelen. Het instrument wordt gedurende een vastgestelde tijd, meestal enkele dagen, regelmatig gecontroleerd op zijn specificaties.

Aanvragen (offerte) kalibratie

Wilt u een kalibratie aanvragen of meer informatie over kalibraties, bel: +31 (0)184 642 343 of mail naar info@have-digitap.nl