Testers voor installaties

  • Aardings- en aardweerstandtesters: voor het opsporen van elektrische storingen (bijvoorbeeld slechte aarding)
  • Aardlekschakelaartesters: voor het testen van de uitschakeltijd en uitschakelstroom van standaard en selectieve aardlekschakelaars
  • Draaiveld- en fasevolgordetesters: voor het contact/contactloos testen van de fase en van de draaiveldrichting in elektrische installaties en motoren
  • Impedantietesters: voor testen van elektrische installaties
  • Installatietesters NEN 3140: voor het testen van nieuwe en bestaande elektrische installaties volgens de geldende veiligheidsnormen
  • Isolatieweerstandmeters: voor isolatieweerstandsmetingen van 50V tot 12kV aan vermogenskabels, elektromotoren en andere apparatuur en installaties
  • Kabel- en groepenzoekers: voor het lokaliseren en zoeken van leidingen en groepen, ondergrondse systemen en groepenkasten
  • Lekstroomtangen: voor het meten van de lekstroom zonder de installatie uit te schakelen of los te koppelen
  • Micro-ohmmeters: voor het bepalen van de weerstand van bijvoorbeeld transformatoren, railverbindingen, gesoldeerde of gelaste verbindingen, windingen van motoren of spoelen
  • PV Installatietester: voor het bepalen en/of monitoren van de kwaliteit van zonnepanelen