Multimeters

Een nauwkeurige en betrouwbare multimeter is voor een technicus minstens zo belangrijk als een goede meetlat voor een timmerman. Pas als je de juiste waardes kent, kun je er als vakman een oordeel over vellen. Havé-Digitap heeft in deze 21ste eeuw al ruim 50.000 technici voorzien van een geschikte multimeter, waarbij goed gekeken wordt naar het toepassingsgebied en het meetdoel.

Incidenteel een batterijspanning te controleren of een doorverbinding testen vraagt om een ander type instrument dan het nauwkeurig meten van regelspanningen in een Ex zone bij een petrochemisch bedrijf. Voor elk van deze toepassingen én voor alle andere meetvraagstukken hebben wij een uitgebreid scala aan modellen en merken multimeters.

Het bepalen van de meest geschikte multimeter doen we door samen met u uw wensen te bespreken. Dit beperkt zich niet tot de vraag wat mag de meter kosten, maar gaat vooral over wat u wilt meten. Is het nodig om ook stroommetingen te kunnen verrichten? In welke veiligheidscategorie valt deze toepassing? Wat zijn de aanvullende wensen omtrent de extra meetmogelijkheden zoals bijvoorbeeld True RMS.

Met al deze informatie lukt het elke keer weer om de juiste meter voor elk budget uit ons brede assortiment voorraadmodellen te selecteren. Daarnaast kunnen we uit een uitgebreide lijst met bijbehorende accessoires zoals bijvoorbeeld software, draagtassen, meetklemmen en meetsnoeren de meter helemaal naar wens aanvullen. Klaar om de meetklus voor en met u te klaren.