GMC-Instruments

GMC-Instruments richt zich op nagenoeg alle industrieën die behoefte hebben aan elektrotechnische componenten in welke vorm dan ook. Belangrijke markten zijn de energiemarkt, E-installateurs, chemie, scheepvaart, voeding-, genot- en metaal industrie en de machine- en apparatenbouw. Ook inspectiebedrijven en het onderwijs maken deel uit van hun doelgroep.

Het leveringspakket is globaal op te splitsen in twee delen:

Een uitgebreid Test- en Meetprogramma:

Met dit programma kunnen tijdelijke en periodieke metingen gedaan worden en wordt ook wel het "draagbare" programma genoemd. Zo moet bijv. de elektrische installatie in zijn geheel getest worden bij nieuwbouw van een huis of bedrijfspand (NEN1010). Ook elektrische handgereedschappen zoals een boormachine moeten bij fabricage en daarna periodiek getest worden op elektrische veiligheid (NEN3140). De kwaliteit van het elektrische net en de "vervuiling" daarvan is een belangrijk item, hierdoor kunnen vele storingen en defecten ontstaan aan gevoelige en vaak dure apparatuur of machines (EN 50160). Het programma omvat o.a. E-installatietesters (Profitest), isolatie-,aarding-weerstandmeters, veiligheidstesters (Profitest 204), NEN3140 apparatentesters (Secutest) en mulitmeters (Metrahit).

Een uitgebreid industrieel programma:

Hiermee kunnen hun producten meten, bewaken, omvormen, regelen, aanwijzen en sturen van diverse processen in industriële omgevingen. U kunt hierbij denken aan het meten van temperaturen, het aansturen van kleppen, het bewaken van druk, stoom, flow, het omvormen en presenteren van alle parameters die in een elektrisch net gemeten kunnen worden etc. Ook complete energie management systemen kunnen op maat geleverd en in bedrijf genomen worden, bijvoorbeeld om slimmer met energie (en de daarbij behorende kosten) om te gaan. Het programma omvat o.a. aanwijzers, recorders, elektrische- en instrumentatie omvormers, energiemanagement systemen, powermeters, kWh-meters, netkwaliteitsmeters, storingschrijvers en hoogspannings- en temperatuurregelaars.