Disclaimer

Molenaarsgraaf, 1 januari 2012

Havé-Digitap streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Omdat het altijd mogelijk is, dat tijdens het opzetten en onderhouden van de webpagina's fouten worden gemaakt maken wij u dringend attent op het volgende:

Internet en webpagina's zijn op het niveau waarop deze site is gebouwd, niet honderd procent te beveiligen tegen aanpassingen die door derden opzettelijk worden aangebracht. Hierdoor moet Havé-Digitap een voorbehoud maken voor de vermelde gegevens en prijzen op de door haar gepubliceerde pagina's.

Ook kan het voorkomen dat een artikel net is uitverkocht. Natuurlijk zal in voorkomende gevallen altijd met u worden overlegd om tot een passende oplossing te komen.

Havé-Digitap heeft de prijzen en gegevens van de op deze pagina's geplaatste artikelen nauwkeurig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat in deze gegevens fouten voorkomen. Voor deze fouten kan Havé-Digitap niet aansprakelijk worden gesteld.